Hulp bij scheiding: voor jongeren en hun ouders
home

Deze pagina delen

      

Hulp bij scheiding:
voor kinderen en hun ouders

Jaarlijks zijn ca. 35.000 minderjarige kinderen betrokken bij de scheiding van hun ouders en nog eens 20.000 bij het uit elkaar gaan van hun niet-getrouwde ouders. 20% Van de scheidingen verloopt problematisch: geschat wordt dat jaarlijks minstens 5.500 kinderen ernstig last hebben van de scheiding van de ouders.

Wanneer is er sprake van een vechtscheiding?

Als ouders niet meer in staat zijn om het belang van hun kinderen voorop te stellen, spreekt men van een vechtscheiding. Het kind kan hierdoor in een loyaliteitsconflict komen en zelfs één van de ouders weinig tot niet meer zien. Dit verhoogt het risico op emotionele problemen bij kinderen, slechte(re) prestaties op school en vaker problemen bij het (later) zelf aangaan van relaties.

Kinderen lijden onder de voortdurende conflicten van hun ouders of zien een van beide ouders helemaal niet meer. Het is bekend dat een problematische scheiding een vergroot risico geeft op ontwikkelingsproblemen bij kinderen.

Parlan biedt hulpverlening bij scheiding in diverse varianten, voor individuele ouders, voor ex-partners en voor kinderen.

Kinderen In Echtscheiding Situaties (KIES)
KIES is een preventief hulpprogramma. Het betreft een lotgenotengroep voor kinderen (leeftijd: 4-8, 8-12, 12+) in (echt)scheidingssituaties. De kinderen ervaren dat ze niet de enigen zijn. Spelenderwijs leren ze overeenkomsten en verschillen herkennen tussen hun eigen situatie en die van anderen uit de groep.

Postief Opvoeden voor gescheiden ouders / Triple P
Een groepstraining voor (net) gescheiden ouders die willen leren omgaan met de veranderingen die een echtscheiding met zich meebrengt. De training richt zich op ouders die moeilijkheden ervaren als gevolg van de scheiding. Triple P Family Transitions geeft ouders nieuwe manieren om hun kind(eren), en zichzelf te beschermen tegen de negatieve effecten van een scheiding. Inschrijving verloopt via de GGD.

Ouderschap Blijft
Deze training biedt ouderschapsbemiddeling en omgangsbemiddeling. Ouderschap Blijft is een individueel aanbod bedoeld voor scheidende of gescheiden ouders bij wie de communicatie over de kinderen en/ of de omgang tussen de kinderen met de uitwonende ouder niet plaatsvindt of problematisch verloopt door (chronische) conflicten tussen de ouders.

Kinderen uit de Knel

Een groepsprogramma voor gescheiden ouders met hun kinderen. De ouders werken in de oudergroep aan het doorbreken van destructieve patronen en aan het vinden van oplossingen voor steeds terugkerende problemen. De kinderen maken in de kindergroep films, posters, tekeningen, graffiti, theater en muziek rond het thema ‘ouders die strijden’.

 


Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Stichting de Praktijk