home

Deze pagina delen

      

Hulp bij scheiding:
voor kinderen en hun ouders

Elk jaar krijgen ongeveer 33.000 kinderen met de (echt)scheiding van hun ouders te maken. Meestal gaat dit goed. In ongeveer 20% van de gevallen verloopt de omgang problematisch.

Elk jaar krijgen in Noord-Holland ruim 5.400 kinderen met de (echt)scheiding van hun ouders te maken.

Wanneer is er sprake van een vechtscheiding?
Als ouders niet meer in staat zijn om het belang van hun kinderen voorop te stellen, spreekt men van een vechtscheiding. Het kind kan hierdoor in een loyaliteitsconflict komen en zelfs één van de ouders weinig tot niet meer zien. Dit verhoogt het risico op emotionele problemen bij kinderen, slechte(re) prestaties op school en vaker problemen bij het (later) zelf aangaan van relaties.

Kinderen lijden onder de voortdurende conflicten van hun ouders of zien een van beide ouders helemaal niet meer. Het is bekend dat een problematische scheiding een vergroot risico geeft op ontwikkelingsproblemen bij kinderen.

Parlan biedt hulpverlening bij scheiding in diverse varianten, voor individuele ouders, voor ex-partners en voor kinderen.

Kinderen In Echtscheiding Situaties (KIES)
KIES is een preventief hulpprogramma. Het betreft een lotgenotengroep voor kinderen (leeftijd: 4-8, 8-12, 12+) in (echt)scheidingssituaties. De kinderen ervaren dat ze niet de enigen zijn. Spelenderwijs leren ze overeenkomsten en verschillen herkennen tussen hun eigen situatie en die van anderen uit de groep.Klik hier voor meer informatie over KIES.

Postief Opvoeden voor gescheiden ouders / Triple P
Een groepstraining voor (net) gescheiden ouders die willen leren omgaan met de veranderingen die een echtscheiding met zich meebrengt. De training richt zich op ouders die moeilijkheden ervaren als gevolg van de scheiding. Triple P Family Transitions geeft ouders nieuwe manieren om hun kind(eren), en zichzelf te beschermen tegen de negatieve effecten van een scheiding. Inschrijving verloopt via de GGD.

Ouderschap Blijft
Deze training biedt ouderschapsbemiddeling en omgangsbemiddeling. Ouderschap Blijft is een individueel aanbod bedoeld voor scheidende of gescheiden ouders bij wie de communicatie over de kinderen en/ of de omgang tussen de kinderen met de uitwonende ouder niet plaatsvindt of problematisch verloopt door (chronische) conflicten tussen de ouders.
Klik hier voor meer informatie over ouderschap blijft.

Kinderen uit de Knel

Een groepsprogramma voor gescheiden ouders met hun kinderen. De ouders werken in de oudergroep aan het doorbreken van destructieve patronen en aan het vinden van oplossingen voor steeds terugkerende problemen. De kinderen maken in de kindergroep films, posters, tekeningen, graffiti, theater en muziek rond het thema ‘ouders die strijden’. Klik hier voor meer informatie over kinderen uit de knel

DEES

Methodiek gericht op het de-escaleren van conflicten tussen vechtscheidende ouders.
Klik hier voor meer informatie over DEES


Collega organisaties over hulp bij scheiding

  • GGD Hollands noorden
  • Centrum voor jeugd en gezin: vul de zoekterm scheiding in of vul je postcode in om naar de dichtsbijzinde CJG website te gaan. (geel gearceerd is een typefoutje)
  • Stichting MEE- de Wering, zorg voor welzijn, zoekterm scheiding.
  • De Jeugd- en Gezinsbeschermers: De Jeugd- & Gezinsbeschermers staat voor de bescherming van kinderen in de knel en voor de versterking van de kwaliteiten van het gezin.
  • Humanitas: onze vrijwilligers helpen je graag.
  • Gemeente Alkmaar
  • Raad voor de Kinderbescherming: kan geraadpleegd of ingeschakeld worden wanneer er ernstige zorg is over de opgroei- en opvoedsituatie van een kind tussen de 18 jaar. wwwinderbescherming.nl Vul daar de zoekterm scheiding in. 
  • Omgangshuis: Omgangshuis Noord Holland bemiddelt en begeleidt scheidende of gescheiden ouders en kinderen bij zeer moeizame omgangsregelingen   
  • Samis (Stichting Algemeen Maatschappelijk Werk
  • Hoorn|Enkhuizen|Koggenland). De kracht van Samis is dat zij een integraal aanbod op maat kunnen bieden.

Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Transferium Jeugdzorg Stichting de Praktijk