Woongroep De Klipper
home
      

Woongroep licht verstandelijk beperkte jongeren 

In Heerhugowaard bieden wij jongeren met een licht verstandelijke beperking een plek waar ze voor een langere periode kunnen wonen binnen een beschermende omgeving in een open setting. Op woongroep de Klipper werken de jongeren werken met persoonlijke leerdoelen aan een meer zelfstandig bestaan, en zijn in afwachting van een plaatsing elders. De jongeren wonen in een eigen appartement en krijgen intensieve zorg op maat aangeboden.
 
Woongroep De Klipper is bestemd voor jongeren met een licht verstandelijke beperking, vanuit Parlan (Transferium) of collega instelling, die nog niet thuis kunnen wonen en wachten op een plaatsing op een volwassenen begeleid wonen groep of een kamertrainingscentrum. Met behulp van doelen wordt de jongere voorbereidt op een vervolgplek.
 
Jongeren vanaf 16 jaar kunnen bij de Klipper terecht tot 18 jaar waarbij uitzonderingen individueel te bespreken zijn.
 
De leerdoelen worden afgestemd op de vaardigheden van de jongere en deze worden binnen de mogelijkheden van de jongere vergroot, zodat de jongere zo zelfstandig mogelijk wordt. Wij gaan uit van "de lange adem" - jongeren mogen fouten maken om hier vervolgens van te leren en weer verder te gaan met hun behandeling.
 
Aan de Klipper is een gedragsdeskundige verbonden die in samenwerking met de mentor van de jongere de behandellijn uitzet, zo nodig aanpast en continueert. Op de Klipper wordt zorg op maat geboden waarbij we er van uitgaan dat een jongere een passende dagbesteding heeft/gaat krijgen.

De Klipper is gelegen op Specialistisch centrum De Vork in Heerhugowaard.
 
 

Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Stichting de Praktijk