home
      

Het alledaagse is de kracht van pleegzorg

In de linkerkolom vindt u de button pleegouder worden.

In de 550 pleeggezinnen die Parlan begeleidt wonen ruim 820 pleegkinderen. Zij leven daar hun gewone leven en groeien op zoals andere kinderen. Juist de alledaagse dingen delen met elkaar, dat is de kracht van pleegzorg.

Pleegzorg. Kinderen groeien veilig op in een gewoon gezin.
 

Nieuws over Pleegzorg Parlan


Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Transferium Jeugdzorg Stichting de Praktijk