Verblijf en Behandeling Kort Verblijf
home
      

Verblijf & Behandeling
Kort Verblijf

Wanneer een kind een korte periode niet thuis kan wonen en ook wonen in een pleeggezin niet mogelijk is, kan hij worden opgevangen op één van onze regionale Kort Verblijf plekken. Hij kan zo de eigen school en club blijven bezoeken en het contact met zijn familie en vrienden behouden. Vanuit Kort Verblijf werken we aan een zo spoedig mogelijke terugkeer naar huis of het vinden van een andere passende woonplek.
 

Voor wie

Kort Verblijf is bedoeld voor:

  • Kinderen die thuis een crisis meemaken, tijdelijk niet thuis kunnen wonen en voor wie (nog) geen pleeggezin gevonden is.
  • Kinderen die tijdelijk niet op hun woonplek (pleeggezin, gezinshuis of andere Verblijf & Behandel plek) kunnen zijn.

Het resultaat

Het kind woont weer thuis of op een andere plek die past bij wat hij nodig heeft.
 

De aanpak

Wij zetten Kort Verblijf op maat in. Per kind brengen we in kaart:

  • Welke rol gezinsleden of andere personen uit zijn omgeving kunnen spelen.
  • Hoeveel dagen per week hij gebruik moet maken van de opvang.
  • Wat er eventueel nog meer nodig is om er voor te zorgen dat de Kort Verblijf plek voor hem goed en veilig is.

We begeleiden het kind in zijn dagelijkse doen en laten en voeren gesprekken met hem en zijn gezin. Wanneer er sprake is van een crisis, schakelen we onze ambulante hulpvorm Crisishulp in.

Waar en door wie

Wij hebben Kort Verblijf in de regio’s Alkmaar, Kop van Noord-Holland en West-Friesland. Een jongere kan terecht op de Kort Verblijf plek in de eigen regio. De pedagogisch medewerker Kort Verblijf krijgt ondersteuning van een gedragswetenschapper en werkt nauw samen met andere hulpverleners die bij het kind en het gezin betrokken zijn.

Aanmelding

Aanmelding vindt plaats via gemeentelijke wijk-/gebiedsteams, huisarts of kinderarts.

Folder overzicht

De beschikbare folders.



Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl




Stichting de Praktijk